Vertaalservice


Als u een tekst wilt laten vertalen, neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende offerte. Het liefst breng ik een offerte uit op basis van de definitieve versie van de te vertalen tekst. Daarbij wordt een schatting van het aantal woorden of benodigde uren gemaakt en een prijs en levertermijn opgegeven. De prijs kan een woord- of een uurtarief zijn (meer informatie zie beneden). Als u met de offerte akkoord gaat, deelt u mij dit schriftelijk (ook per e-mail) mee.

Vertaling:
Een vertaalde tekst staat nooit op zichzelf. Daarom stel ik het op prijs als u mij informatie over uw bedrijf, de doelgroep en de vaktermen ter beschikking kunt stellen. Dit kan in de vorm van websites, folders, woordenlijsten etc. Ook tijdens het vertalen kan nog overleg plaatsvinden over terminologie en stijl.

Correctie:
Als u de vertaalde teksten door iemand anders verder laat bewerken (bijv. drukken), dan is het soms handig als u mij de drukproeven nog een keer na laat kijken. Zo kunt u er zeker van zijn dat de vertaling ook dan nog steeds klopt.

Vertrouwelijkheid:
Het spreekt vanzelf dat al uw informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Tarieven

Soort werkzaamheid: Prijs in EUR excl. BTW:
Vertalen Vanaf 0,15 per woord (uitgaande van de brontekst) of 40,-- per uur
Redigeren en corrigeren 40,-- per uur
Minimumtarief per opdracht 30,--

Voor de vertaling van zeer gespecialiseerde teksten met een bovengemiddelde moeilijkheidsgraad en voor spoedvertalingen en weekendopdrachten (vrijdag aangeleverd, maandag retour) kan een toeslag berekend worden.

Een definitieve offerte wordt altijd pas na inzage van de tekst opgesteld. Daarbij zijn drie factoren van belang: tekstomvang, complexiteit en de gewenste levertermijn.

De factuur wordt meestal samen met de vertaling opgestuurd. Bij grotere opdrachten behoud ik mij het recht voor, een voorschot te vragen (bijv. 50% bij begin, 50% bij levering).

Algemene Voorwaarden:
Op alle met "Petra Scheltinga - vertaalservice en taalcursussen" gesloten overeenkomsten m.b.t vertalingen zijn mijn Algemene Voorwaarden van toepassing die bij de Kamer van Koophandel te Enschede gedeponeerd zijn. De algemene voorwaarden kunt u hier nalezen en downloaden. Tevens worden zij op verzoek kosteloos aan u toegezonden.