PrivacyverklaringPERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen verstrekt. P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM P.A. SCHELTINGA – VERTAALSERVICE EN TAALCURSUSSEN GEGEVENS NODIG HEEFT

P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen.

Daarnaast kan P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een workshop of taaltraining of een vertaalopdracht.

HOE LANG P.A. SCHELTINGA – VERTAALSERVICE EN TAALCURSUSSEN GEGEVENS BEWAART

P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien een opdracht tot stand komt, worden de gegevens maximaal 10 jaar voor administratieve doeleinden bewaard.

DELEN MET ANDEREN

P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

SOCIALE KNOPPEN

De deelknoppen, opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen, blijven gedeactiveerd en geven geen persoonlijke gegevens tot u ze zelf inschakelt. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, WhatsApp, WordPress en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

EMBEDDED CONTENT

Op de Website staan YouTube video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen heeft hier geen controle op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen. P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

www.petra-scheltinga.nl is een website van P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen. P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen is als volgt te bereiken:

Postadres: Sniedershorst 23, 7531 KK Enschede

Vestigingsadres: Sniedershorst 23, 7531 KK Enschede

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08101529

Telefoon: +31 53 4360503

E-mailadres: info@petra-scheltinga.nl


(C) 2010 / 2011 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken