Disclaimer


Deze website is met zorg gemaakt en wordt ook met aandacht onderhouden. Toch kan ik niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van alle op de website vermelde inhoud. Petra Scheltinga Vertaalservice en Taalcursussen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Petra Scheltinga - vertaalservice en taalcursussen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

De foto's op deze website zijn, voorzover niet anders vermeld, eigen foto's.